Měcholupská zemědělská a. s.

Hlavní strana

Společnost Měcholupská zemědělská, a.s. je jedním z největších zemědělských subjektů v regionu. Dlouhodobě se věnuje rostlinné a živočišné výrobě, nově též výrobě elektřiny v bioplynové stanici. Zaměstnává desítky osob z okolních obcí. Pro účely zemědělské prvovýroby obdělává pozemky v okolních katastrech.

 

PACHTOVNÉ (NÁJEMNÉ)

Od roku 2018 vyplácíme vlastníkům pozemků  3 000,- Kč na hektar půdy, a k tomu platíme náhradu ve výši jimi zaplacené daně z nemovitosti. Výše daně se pohybuje v rozmezí cca 200 - 400 Kč na hektar půdy, podle sazby daně v konkrétním roce. Máme zájem o rozšíření výměry obdělávaných ploch, je-li pro vás námi nabízené nájemné zajímavé, rádi od vás pozemky propachtujeme.

 

ODKUP POZEMKŮ

Dále nabízíme odkup pozemků ve vašem vlastnictví. Pozemky jsme schopni od vás koupit za aktuální tržní cenu, v závislosti na katastrálním území. Konečná cena za vaši půdu záleží na vzájemné dohodě.

 

Pokud vás naše nabídka oslovila, kontaktujte ing. Pavla Tomana na tel. čísle 376 310 891 nebo 727 901 335, nebo na emailové adrese: toman@mecholupska.cz .

Ing. Zdeněk Vlasák, předseda představenstva, Měcholupská zemědělská, a.s.

31.8.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JATEČNÍ PORÁŽKA

Jateční porážka poráží  zvířata (prasata, skot, jehňata) i drobným chovatelům. Porážku předem dohodnout na č. tel. 602 158 292.