Měcholupská zemědělská a. s.

O společnosti

Sídlo firmy, a zároveň největší středisko, je v zemědělském areálu nedaleko Předslavi. Další střediska, převážně s živočišnou výrobou, se nachází v okolních obcích. Organizačně je společnost dělena na úsek rostlinné výroby, živočišné výroby, technických služeb a ekonomický úsek.

 

Rostlinná výroba
V rostlinné výrobě společnost obhospodařuje 2640 ha zem. půdy. Z toho orná půda zaujímá cca 1850 ha, luk a pastvin má společnost cca 790 ha.

 

Živočišná výroba

Měcholupská zemědělská, a.s. se v živočišné výrobě zaměřuje především na chov vysokoužitkových dojnic holštýnského plemene, chov krav bez tržní produkce mléka a chov prasat.

V chovu masného skotu se společnost s úspěchem zabývá čistokrevnou plemenitbou plemene Charolais, Masný simentál a Hereford.

Společnost ve spolupráci s firmou Jihočeský chovatel, a.s. provozuje Odchovnu plemenných býků Měcholupy.

Provozujeme zároveň jateční porážku, na které porážíme především prasata a skot. Zákazníci z širokého okolí odebírají vepřové maso v půlkách i dělené, selata na opékání a hovězí čtvrtě.

 

Technické služby
Technické služby zajišťují kromě oprav strojů a zařízení i investiční výstavbu.

 

Banner